ESLC


Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (ESLC)
(2009 - 2013)

 

Predstavitev

ESLC 2011

 

Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (European Survey on Language Competences)

 

Nacionalna koordinatorica: dr. Tina Rutar Leban

 

Ostali sodelavci: 

 • Ana Mlekuž 
 • dr. Tina Vršnik Perše
 • dr. Karmen Pižorn (Pedagoška fakulteta)

 

Namen raziskave: 

 • boljše razumevanje trenutnega znanja tujih jezikov pri učencih
 • primerjava znanja tujih jezikov med državami
 • ugotoviti,  kako demografsko, socialno in ekonomsko okolje vpliva na znanje tujih jezikov 

 

Sodelujoče države:

16 šolskih sistemov iz 14 držav: flamski del Belgije, francoski del Belgije, nemški del Belgije, Bolgarija, Hrvaška, Anglija, Estonija, Francija, Grčija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska

 

Populacija:

 • učenci ob koncu ISCED 2, če so se testiranega jezika učili vsaj eno leto pred testiranjem, oziroma učenci na ISCED 3
 • v Sloveniji so bili testirani učenci v 9. razredu

 

Testirani jeziki:

 • v vsaki državi se je testiralo znanje iz dveh najbolj pogosto poučevanih tujih jezikov izmed petih uradnih jezikov Evropske unije (angleščina, nemščina, francoščina, španščina in italijanščina)
 • v Sloveniji se je testiralo znanje iz angleščine in nemščine

 

Velikost vzorca: 

 • 53.000 učencev
 • 5.000 učiteljev tujih jezikov
 • 2.300 ravnateljev

 

Test in vprašalnik: 

Jezikovni testi so vključevali tri vrste kompetenc (slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje) v vseh petih jezikih. Vsak učenec je bil testiran v dveh od treh kompetenc v enem od testiranih jezikov, prav tako je moral rešiti še vprašalnik o okolju. Vsak učenec je bil testiran na eni od treh prekrivajočih se težavnostnih ravneh. Ravni so bile določene s pomočjo Razvrstitvenega testa, ki so ga vzorčeni učenci predhodno pisali. Tudi učitelji jezikov in ravnatelji na vzorčenih šolah so reševali vprašalnik o okolju.

 

 

Rezultati: