EU LLL


TITA
(2014 - 2017)

 

Predstavitev

TITA: Team cooperation to fight early school leaving (ESL): training, innovative tools and actions 

 
Namen projekta TITA je zasnovati, preizkusiti in ovrednotiti inovativne pristope osredinjene na preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja ter s tem prispevati k uresničevanju  evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja. Na Pedagoškem inštitutu v projektu sodelujemo kot snovalci znanstvenih podlag s katerimi z različnih teoretskih in raziskovalnih perspektiv osvetljujemo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja. Pri tem se osredinjamo zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov, ter dejavnikov v družinskem, šolskem in institucionalnem oziroma družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo z zgodnjim opuščanjem šolanja. Ob teoretskih izhodiščih, ki nastajajo kot rezultat raziskovanja in povezovanja različnih znanstvenih disciplin, posebno pozornost namenjamo znanstvenemu osmišljanju pristopov, katerih končni cilj je usmerjen v preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Pristopi zasnovani v okviru projekta bodo v obliki javnopolitičnih eksperimentov preizkušeni in ovrednoteni v Franciji, Španiji in Luksemburgu, njihovi rezultati pa bodo kot dobre prakse za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja z ustreznimi nadgraditvami lahko uporabljeni tudi v drugih (evropskih) državah.
 
 
Več o projektu: Predstavitev 
 
 
Multilateralni projekt, vodja projekta na PI: dr. Urška Štremfel