SERIJE TEMATSKEGA RAZISKOVANJA

Serija poročil o raziskovanju indikatorjev izobraževanja (zbrala in pripravila Slavica Černoša)

 

Pogled na izobraževanje 2011. Kazalniki OECD 

 

Razvoj sistema izobraževanja v Sloveniji v luči uresničevanja skupnih evropskih ciljev

 

 Serija znanstvenih poročil Pedagoškega inštituta, ki so nastala v letu 2009 (vodja: + dr. Janez Kolenc)

 

Sergej Flere, Rudi Klajnšek, Bojan Musil, Marina Tavčar Krajnc in Andrej Kirbiš:

Kdo je uspešen v slovenski šoli?

 

Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek:

Študije (primerjalne) neenakosti

  

Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran in Lidija Sadek:

Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole

 

Darja Kobal Grum, Barbara Kobal, Marie Celeste, Polona Dremelj, Simona Smolej in Mateja Nagode:

Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami

 

Boris Kragelj:

Interdisciplinarni pristop k obravnavi časa v družboslovju: Evalvacija družbenih zaznav časa v obdobju tehnoloških sprememb in družbe znanja

 

Anton Kramberger:

Nemirni evropski trgi dela

 

Taja Kramberger:

Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov

 

Sonja Kump in Sabina Jelenc Krašovec:

Vseživljenjsko učenje - izobraževanje starejših odraslih

 

Franc Mali:

Novi modeli produkcije znanstvenega vedenja in njihov vpliv na vrednotenje (visokošolskih) izobraževalnih politik

 

Bogomir Novak:

Prenova slovenske šole

 

Drago Braco Rotar:

Univerzitetna avtonomija

 

Valerija Vendramin in Renata Šribar:

Konstrukcije spolov, spolnosti in nasilja v sodobnih tehnologijah

 

Maša Vidmar in Peter Tymms:

Preizkus temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo (PIPS - BA)

 

Tina Vršnik Perše:

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

 

Pavel Zgaga:

Edukacija za "boljši svet": od kozmopolitizma preko internacionalizma do globalizma

 

Eva Podovšovnik Axelsson:

Socialno psihološki faktorji in družbene determinante računalniške in internetne pismenosti med slovenskimi osnovnošolskimi maturanti

Gradiva za vzgojitelje:

Primeri dejavnosti za dojenčke in malčke

Z igro odkrivamo matematične in naravoslovne koncepte