ESS PROJEKTI

 ESS projekti, ki jih izvaja Pedagoški inštitut:


Zaključeni ESS projekti, ki jih je izvedel Pedagoški inštitut v preteklih letih:

Poslovodeči partner: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj je bil  poslovodeči v konzorciju skupaj s partnerskima organizacijama Pedagoškim inštitutom in Strokovno izobraževalnim centrom Ivana Bertonclja. Projekt je vključeval profesionalno usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, dijaški domovi, zavodi za izobraževanje odraslih).

 

Objavljene publikacije v okviru projekta:

Mitja Sardoč: Multikulturalizem: PRO et CONTRA

Alenka Gril: Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli

Janja Žmavc: Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji – komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva

Zdenko Kodelja: Med pravico in prepovedjo

Eva Klemenčič in Urška Štremfel: Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi 

 

  •  Evalvacija vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji (2008)

Nosilec: Pedagoški inštitut

Projekt je bil zasnovan v obliki treh glavnih aktivnostih:

Aktivnost 1 - Priprava baz podatkov mednarodnih študij.

Aktivnost 2 - Sekundarne analize podatkov in indikatorji kakovosti.

Aktivnost 3 - Nacionalne evalvacijske študije.                                                                                                                                                                                                                                            Kontakt

 
Vaša vprašanja, prosimo, naslovite na pedagoski.institut@pei.si

Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana 

Vodja projekta: Dr. Mojca Štraus
Operativna koordinatorica projekta: Mag. Suzana Geržina

nazaj na vrh